360

City library 2

Думи

бюро
вимпел, флаг на събитие
информация
книга
количка за почистващи препарати
колона , опора
колона , опора
кофа за боклук
лавица за книги
лавица за книги
мишка
монитор
пейка
перваз
принтер
снимка
шах