360

City library 7

Думи

герой от Мумин троловете
диван
колона , опора
кофа за боклук
кресло
куклена къща
лавица за книги
лампа
листо
маса
пейка
прозорец
стол
стъпало
таван