Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
Tandem Mode
Mācieties zīmju valodu, tulkojot rakstīto tekstu zīmēs.

Aicinām mācīties zīmju valodu!
Šī mājaslapa ir izveidota kā atbalsta līdzeklis zīmju valodas apguvējiem, lai zīmju valodu padarītu pieejamu ikvienam.

Šajā mājaslapā var atrast vārdnīcu, kurā apkopotas šādas nacionālās zīmju valodas: Zviedru, Angļu (BSL), Amerikāņu angļu (ASL), Vācu, Franču, Spāņu, Portugāļu, Krievu, Igauņu, Lietuviešu, Īslandiešu, Latviešu, Poļu, Čehu un Japāņu. Šeit iekļautas arī Amerikāņu zīmju valoda un bērnu zīmes.

Šīs mājaslapas uzturētājs un izveidotājs ir nevalstiska un bezpeļņas organizācija Eiropas Zīmju valodas centrs. Lai gan centra galvenais mērķis ir padarīt pieejamas nacionālās zīmju valodas personām ar dzirdes traucējumiem, kopējais mērķis ir padarīt zīmju valodu pieejamu ikvienam.

Šis projekts ir ilgstošs nacionālu zīmju valodas apkopošanā. Esam paveikuši daudz, tomēr viss vēl nav pabeigts. Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Ja jūs vēlaties atbalstīt mūsu darbu- finansiāli vai kā citādi- lūdzu sazinieties ar mums . Ja jums ir idejas vai domas un vēlaties dalīties tajās, lūdzu, dariet tā.

Mēs ceram uz jūsu atsaucību!

Ja jūs atzīstat to, ko darām, lūdzu nospiediet PATĪK pogu šajā lapā