Думи от нашия основател, Томас Лайдел (Thomas Lydell)

Широко разпространен въпрос е: "О, владееш жестомимичния език! В такъв случай можеш да говориш с глухонеми хора от Австралия и САЩ?" Неправилно! Жестомимичният език не е един и същ навсякъде. Той е толкова различен, колкото са различни всички говорими езици. В противен случай не би имало особена нужда от нашата уеб страница spreadthesign.com.

Както каза Кралицата на Швеция по време на стартирането на spreadthesign.com в края на март 2009 г.:

"Представете си, ако всички деца с увреден слух могат да бъдат обединени от един общ език, един вид Есперанто. Но, разбира се, това остава само една мечта поради различните култури."

Първоначално, идеята ми за този проект беше да съберем знаци от всички европейски държави и да ги направим достъпни на нашата уеб страница. Но тъй като един жестомимичен език трябва да бъде разработен от самите хора с увреден слух, не можем и няма да създаваме нови знаци в spreadthesign.com.

 

Spread the Sign е международен проект на ЕС, разработен в периода 2012-2015 г. по програмите Леонардо да Винчи и Учене през целия живот. В рамките на Леонардо (мрежи), успяхме да разширим партньорството и да запишем нови жестомимични знаци, така че всеки език да има документирани 15.000 знака. Тези програми ни предоставиха възможността да подобрим професионалното образование за глухонеми ученици.

Нашият проект, както и други, е под постоянно наблюдение от националната ни агенция. Положителното е, че те ни дават ценна обратна връзка относно проектните отчети, които им изпращаме. Получихме интересна оценка  от Örebro University, Швеция, и неговата катедра по Образование на глухонеми. Оценката може да бъде изтеглена от тази страница.

По-долу са връзките към Комисията и нашата Национална Агенция, където можете да намерите допълнителна информация.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se


Това е доклад за оценка, поръчан от Европейската комисия и направен от консултантската компания ICF GHK в Лондон през 2011 г. В него се говори за проекта, целите му, използвания подход, иновативни аспекти, резултати, въздействия, фактори за успех и устойчивост.

Свалете оценките
2008 | 2010 | 2015

Свалете Европейския доклад
2011