Spreadthesign.com е международен речник, който събира на едно място всички жестомимични езици в света.

Речникът е инструмент за педагогическо самообучение, свободен за използване от всички хора по света. Първоначално речникът беше създаден за подобряване на езиковите умения на нашите ученици, които те да прилагат по време на трудовата си практика в чужбина.

Между 2006 г. и 2010 г. качихме в речника думи от няколко професионални области.

През 2012 г. подобрихме функционалността на страницата, както и добавихме повече страни и думи, които да бъдат преведени от всеки от партньорите на съответния език. В Spreadthesign.com добавихме не само още думи/знаци, но и повече изречения.

Между 2012 г. и 2015 г. добавихме още съдържание към нашата база данни - 15 000 знака / думи на език. Също така добавихме и изображения към някои от думите.

Между 2015 г. и 2018 г. извършихме мащабна проверка на качеството, като поправихме грешките от предходните периоди. Направихме и нова уеб страница, с нови функции, като например функцията на картата. В този период добавихме и още повече езици.

Ние постоянно разширяваме партньорството си с нови страни и нови спонсори, които да подкрепят този свободен онлайн инструмент. Всяка страна е представлявана от екип от хора, които отговарят за съответния език на уебсайта. Ако самите те не са експерти в областта на жестомимичните езици, тяхна е отговорността да се свържат с подходящите експерти на езика на глухонемите, както и с преводачи и редактори. Лесно можете да се свържете с националните ни екипи, на които да предоставите своите коментари и предложения.

Spreadthesign.com помага на хиляди хора всеки ден да намерят знака, който търсят. Речникът е достъпен и чрез смартфони под името Spread signs.

МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК ЗА ЖЕСТОМИМИЧНИ ЕЗИЦИ: "SPREADTHESIGN"
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria - 2015
Download

Искате ли да се присъедините към нас?
Моля, свържете се с координатора Thomas Lydell - thomas.lydell@signlanguage.eu +46721765145

Благодарим Ви, че използвате spreadthesign.com, продукт на Европейския център за жестомимични езици (European Sign Language Centre).

Последвайте ни в социалните медии
Facebook | Instagram