Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101601 Звук 390106 Видео Бърза статистика
Статии | За нас | Членове | Преса | Статистика | Леонардо
Леонардо
 
 
Широко разпространен въпрос е:"О, владееш жестомимичния език! В такъв случай можеш да говориш с глухонеми хора от Австралия и САЩ?" Неправилно! Жестомимичният език не е един и същ навсякъде. Той е толкова различен, колкото са различни всички говорими езици. В противен случай не би имало особена нужда от нашата уеб страница. spreadthesign.com.
Както каза Кралицата на Швеция по време на стартирането на spreadthesign.com в края на март 2009 г.:
"Представете си, ако всички деца с увреден слух могат да бъдат обединени от един общ език, един вид Есперанто. Но, разбира се, това остава само една мечта поради различните култури."
Първоначално, идеята ми за този проект беше да се разработи един единен европейски жестомимичен език. Но тъй като един жестомимичен език трябва да бъде разработен от самите хора с увреден слух, не можехме да започнем да създаваме просто нови знаци в spreadthesign.com. Можехме просто да събираме знаци и да ги представяме достъпно на нашата уеб страница. Това само по себе си е достатъчно голяма задача. Но всъщност измислихме един нов знак на нашата уеб страница и това е знакът за “spread the sign”.
Spread the Sign е международен проект на ЕС, разработен в периода 2012-2015 г. по програмите Леонардо да Винчи и Учене през целия живот. В рамките на Леонардо (мрежи), успяхме да разширим партньорството и да запишем нови жестомимични знаци, така че всеки език да има документирани 15.000 знака. Тези програми ни предоставиха възможността да подобрим професионалното образование за глухонеми ученици.
Нашият проект, както и други, е под постоянно наблюдение от националната ни агенция. Положителното е, че те ни дават ценна обратна връзка относно проектните отчети, които им изпращаме. Получихме интересна оценка от Örebro University, Швеция, и неговата катедра по Образование на глухонеми. Оценката може да бъде изтеглена от тук.
Evaluations for download
Evaluation 2008 Evaluation 2010

Даваме ви връзки и към Комисията и нашата национална агенция, където можете да намерите още интересна информация.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

Това е доклад за оценка, поръчан от Европейската комисия и направен от консултантската компания ICF GHK в Лондон през 2011 г. В него се говори за проекта, целите му, използвания подход, иновативни аспекти, резултати, въздействия, фактори за успех и устойчивост.

EU report for download
EU report 2011


Контакт
Координатор

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Намирате грешки в жестомимичните знаци или превода? Моля свържете се със съответната страна-партньор по-долу.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom