Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101595 Zvuk 405991 Video Rychlé statistiky
Články | O nás | Členové | Tisk | Statistiky | Leonardo
Leonardo
 
 
?astá otázka je: “No ne, ty umíš znakový jazyk! To m?žeš mluvit s lidmi v Rakousku i v USA stejným jazykem?" Špatn?! Znakový jazyk není. Je r?zný ve všech zemích jako jazyky mluvené.Proto jsou tak d?ležité webové stránky spreadthesign.com.
Jak ?ekla švédská královna na zahájení href="/">spreadthesign.com: na konci b?ezna 2009.
"P?edstavte si, že by všechny neslyšící d?ti na celém sv?t? mohly být sjednoceny pod jeden jazyk, komunikovaly by stejným jazykem, jako Esperanto. Avšak vzhledem k odlišnosti jednotlivých kultur, je tato myšlenka pouhým snem.
Zpo?átku, když jsem p?ipravoval podklady pro tento projekt, p?emýšlel jsem o Evropském znakovém jazyce. Ale znakový jazyk musí vycházet od neslyšících uživatel? znakového jazyka, my nem?žeme vymýšlet nové znaky vespreadthesign.com. My m?žeme jednotlivé znaky znakových jazyk? shromáždit, prezentovat a zp?ístupnit je na našich webových stránkách. To je dostate?n? velký úkol.Jeden znak na našich webových stránkách jsme vymysleli. Je to znako pro slovník “spread the sign”.
Our project is like others under constant surveillance of our national agency. The positive is that they also give us valuable feedback on our different reports we have to send in to them. In the final reports of the earlier projects of ours we had interesting evaluations by Örebro University, Sweden, and their Department of Education Deaf Studies. The evaluation can be downloaded down here.

Evaluations for download
Evaluation 2008  Evaluation 2010

We also give you the links to the commission and our national agency where you can find more interesting information.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

This is an evaluation report ordered by the European Commission and made by the consultant company ICF GHK in London 2011. It speaks about the project, focus, approach, innovative aspects, outcomes, impacts, success factors and sustainability.

EU report for download
EU report 2011
Kontakty
Koordinátor

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Najdete li chyby, ve znacích, nebo v p?ekladu, prosím, kontaktujte nás.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom