Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101598 Heli 389565 Video Kiire statistiline ülevaade
Artiklid | Meist | Liikmed | Ajakirjandus | Statistika | Leonardo
Leonardo
 
 
Väga sageli imestatakse: "Oi, sa oskad viipekeelt! Siis saad sa ju Austraalia ja USA kurtidega ka vabalt suhelda?" Kuid see pole kahjuks tõsi. Viipekeel ei ole kõikjal maailmas ühesugune, vaid see erineb üksteisest täpselt sama palju nagu kõneldavad keeled omavahel. Vastasel juhul ei oleks ju ka meie veebilehe spreadthesign.com järele mingit vajadust.
Nii nagu lausus Rootsi kuninganna spreadthesign.com ilmumisel 2009. aasta märtsis: "Kujutage ette, mis oleks, kui kõik maailma kurdid lapsed oleksid ühe esperanto sarnase ülemaailmse keele kaudu ühendatud? Kahjuks jääb see siiski kultuuriliste erinevuste tõttu vaid unistuseks."

Käesolevat projekti alustades oli mõttes nn Euroopa viipekeele loomise idee, kuid kuna viipekeel peab tekkima ja arenema kurtide kasutajate hulgas, siis ei ole ka meil võimalik mõelda välja uusi viipeid spreadthesign.com projekti raames. Saame viipeid vaid koguda ja esitleda oma veebilehel ning ka see on juba piisavalt suur töö. Ühe viipe oleme siiski välja mõelnud - see on viibe "spreadthesign" “spread the sign”.

Spreadthesign on rahvusvaheline Euroopa Liidu Leonardo da Vinci elukestvaõppe programmi raames toetatud projekt (2012-2015). Projekti raames oleme kasvatanud partnerriikide arvu, sisestanud iga partnerriigi kohta 15 000 sõna/viibet nende rahvuslikus keeles ning tutvustanud sõnaraamatut laiemale üldsusele. Euroopa Liit ja Leonardo programm on andnud meile võimaluse tõestada suutlikkust täiustada kurtide õpilaste kutsehariduse omandamist Spreadthesign projekti parnterriikides.
Meie sõnaraamatu projekt on järjepideva riikliku büroo järelvalve all. Nimetatud büroo annab meile muuhulgas väärtuslikku tagasisidet aruandlusele, mida peame neile esitama. Meie varasema projekti aruanne sisaldas huvitavat hinnangut Örebro Ülikoolist, Rootsist - sellega on lähemalt võimalik tutvuda siin:
Evaluations for download
Evaluation 2008  Evaluation 2010

Huvitavat lugemist leiab ka järgmistelt aadressitelt:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

EU report for download
EU report 2011
Kontakt
Koordinaator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Kas viibete või tõlke osas esineb eksimusi? Palun võta ühendust otse partnerriikide esindajatega

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom