Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101597 Heli 372299 Video Kiire statistiline ülevaade
Artiklid | Meist | Liikmed | Ajakirjandus | Statistika | Leonardo
Leonardo
 
 
Väga sageli imestatakse: "Oi, sa oskad viipekeelt! Siis saad sa ju Austraalia ja USA kurtidega ka vabalt suhelda?" Kuid see pole kahjuks tõsi. Viipekeel ei ole kõikjal maailmas ühesugune, vaid see erineb üksteisest täpselt sama palju nagu kõneldavad keeled omavahel. Vastasel juhul ei oleks ju ka meie veebilehe spreadthesign.com järele mingit vajadust.
Nii nagu lausus Rootsi kuninganna spreadthesign.com ilmumisel 2009. aasta märtsis: "Kujutage ette, mis oleks, kui kõik maailma kurdid lapsed oleksid ühe esperanto sarnase ülemaailmse keele kaudu ühendatud? Kahjuks jääb see siiski kultuuriliste erinevuste tõttu vaid unistuseks."

Käesolevat projekti alustades oli mul mõttes Euroopa viipekeele loomise idee, kuid kuna viipekeel peab tekkima ja arenema kurtide kasutajate hulgas, siis ei ole ka meil võimalik mõelda välja uusi viipeid spreadthesign.com projekti raames. Saame viipeid vaid koguda ja esitleda oma veebilehel ning ka see on juba piisavalt suur töö. Ühe viipe oleme siiski välja mõelnud - see on viibe "spread the sign" ("levita viipeid").

Spread the Sign on rahvusvaheline Euroopa Liidu Leonardo da Vinci elukestvaõppe programmi raames toetatud projekt, alateema all innovatsiooni ülekanne (Transfer of innovation, TOI). Projekti raames arendame me välja uudse tõlkevahendi, mille tootsime juba samanimelise varasema Leonardo da Vinci pilootprojekti raames 2006-2008. aastal. Euroopa Liit ja Leonardo programm on andnud meile võimaluse tõestada suutlikkust täiustada kurtide õpilaste kutsehariduse omandamist Spread the Sign projekti parnterriikides.
Sarnaselt teistega on ka meie projekt riikliku büroo järelvalve all. Positiivne on, et nimetatud büroo annab meile muuhulgas väärtuslikku tagasisidet aruandlusele, mida peame neile esitama. Meie varasema projekti lõplik aruanne sisaldas huvitavat hinnangut Örebro Ülikoolist, mis sai ühtlasi ka maksimaalse hinnangu riikliku büroo poolt. Kõnealune hinnang on huvitav lugemisvara, see näitab, kuidas me oma toodet õpilaste peal katsetame, kui nad suunduvad vahetusõpilasteks teistesse Euroopa riikidesse.

Jagame ka viiteid komisjoni ja riikliku agentuuri veebilehtede kohta, kust võite leida huvitavat lisainformatsiooni.
Kontakt
Koordinaator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Kas viibete või tõlke osas esineb eksimusi? Palun võta ühendust otse partnerriikide esindajatega

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom