Mõtteid sõnaraamatu loojalt Thomas Lydellilt

Väga sageli arvatakse, et kui sa oskad viibelda, siis suudad sa vabalt suhelda kõikide kurtidega Austraaliast USA-ni. See on kahjuks väärarvamus, sest viipekeeled on igas riigis sama erinevad nagu kõneldavad keeled. Vastasel juhul ei oleks ju vajadust ka meie veebilehe - spreadthesign.com - järele.

Nii nagu lausus Rootsi kuninganna spreadthesign.com veebilehe ilmumisel 2009. aasta märtsis:

"Kujutage ette, mis oleks, kui kõik maailma kurdid lapsed oleksid ühe esperanto keelega sarnase ülemaailmse keele kaudu ühendatud? Kahjuks jääb see siiski kultuuriliste erinevuste tõttu vaid unistuseks."

Sõnaraamatu koostamise projekti taotlust kirjutades soovisin ma koguda kokku kõikide Euroopa riikide viiped ning muuta need meie veebilehe kaudu kõigile kättesaadavaks. Viipekeel on kurtide keelekasutajate loodud keel, seega me ei saa ega soovi Spreadthesign sõnaraamatusse uusi viipeid ise leiutada.


Aastatel 2012 - 2015 toimus Spreadthesign sõnaraamatu koostamine Euroopa Liidu toetatud Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi raames. Projekti käigus laienes meie koostöövõrgustik ning sõnaraamatusse lisati iga keele kohta 15 000 viibet. Lisaks viidi igas riigis läbi mitmeid laiaulatuslikke sõnaraamatut tutvustavaid üritusi. Tänu Euroopa Liidule ja Leonardo programmile oleme saanud võimaluse tõestada suutlikkust parendada kurtide õpilaste kutsehariduse omandamise võimalusi kõikides projekti partnerriikides.

Nagu kõik projektid, on ka meie sõnaraamatu koostamise projekt järjepideva riikliku büroo järelvalve all. Nimetatud büroo annab meile muuhulgas väärtuslikku tagasisidet aruandlusele, mida peame töö käigus esitama. Ühe meie varasema projekti aruanne sisaldas ühtlasi huvitavat hinnangut Örebro Ülikoolist, Rootsist - seda on võimalik meie lehelt huvi korral alla laadida. 

Rohkem informatsiooni on võimalik leida ka alljärgnevatelt aadressitelt:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

Allpool ka 2011. aastal Euroopa Komisjoni tellitud raport Londoni konsultstsioonifirmalt ICF GHK - selles kirjutatakse meie projektist, fookusest, lähenemisest, uuenduslikest aspektidest, tulemustest, mõjudest, edu faktoritest ning jätkusuutlikkusest.

HInnangud:
2008 | 2010 | 2015

Euroopa liidu raport:
2011