Međunarodna statistika

41

Jezici

22959

Riječi

931889

Prijevodi

535177

Video

16127

Lokacije na karti

Statistika prema jeziku

Prevedene riječi Riječi s videozapisima Lokacije s video zapisima
Arapski (Sirija) 18219 2619 18
Bjeloruski 20408 14315 5
Bugarski 18700 12734 107
Danski 365 0 0
Engleski (Indija) 19468 5418 129
Engleski (Novi Zeland) 19466 1372 0
Engleski (Sjedinjene Američke Države) 20215 11407 180
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) 22805 14377 954
Estonski 17448 14336 919
Finski 17843 317 0
Francuski (Francuska) 17143 12823 683
Grčki (Cipar) 18497 3447 1
Grčki (Grčka) 18433 9407 271
Hindski 20077 5417 129
Hrvatski 18985 15023 1022
International Signs 10825 718 2
Islandski 14475 14217 48
Japanski 20493 9519 0
Kineski (Kina) 19924 14317 35
Latvijski 14650 14397 24
Litavski 16440 14684 1148
Njemački (Austrija) 18751 15081 803
Njemački (Njemačka) 20358 15973 809
Poljski 13226 12639 707
Portugalski (Brazil) 14780 7320 168
Portugalski (Portugal) 15234 13017 363
Rumunjski 10250 8289 0
Ruski (Bjelorusija) 14659 14390 5
Ruski (Rusija) 14668 14448 148
Slovački 18377 10347 35
Talijanski 19554 16564 1075
Turski 15480 14048 1033
Ukrajinski 14779 13671 985
Urdski 18765 10998 44
Češki 21350 14146 987
Španjolski (Argentina) 19201 13990 3
Španjolski (Kuba) 19232 212 0
Španjolski (Meksiko) 19238 4195 1
Španjolski (Čile) 19263 7704 27
Španjolski (Španjolska) 19784 14310 3
Švedski (Švedska) 21924 19475 1069