360

Farmakologija: laboratorij 4

Riječi

aparat za gašenje požara
baterija
detektor požara
flourescentno svjetlo
hladnjak
klima uređaj
koš za papir
ladica
lijek
ljevak
menzura
prekidač za svjetlo
slavina
staklena vitrina
znak za izlaz u slučaju nužde