360

Kemijski laboratorij

Riječi

Bunsenov plamenik
Erlenmeyerova tikvica
Petrijeva zdjelica
aparat za gašenje požara
boca s destiliranom vodom
boca za odsisavanje
digestor
epruveta
kanta za smeće
kapaljka
lijevak za odjeljivanje
ljevak
menzura
mužar i tučak
okrugla hvataljka
okrugla tikvica s ravnim dnom
ormarić za prvu pomoć
periodni sustav elemenata
polica
profesorica kemije
propipeta
stakleni štapić
stalak za epruvete
u cijev
utičnica
zaštitne naočale