360

Hangar za održavanje zrakoplova: električarska radionica

Riječi

disalica
kalendar
kanta za smeće
podesivi stolac
sat
sprej u bočici
svjetiljka
usisavač
utičnica
čekić
škare
škripac
žica