360

Hangar za održavanje zrakoplova: spremište alata

Riječi

akumulatorska bušilica
francuski ključ
kutija za alat
pištolj za zrak s produženom mlaznicom
podesivi stolac
printer
tipkovnica