360

USÖ sjukhuset 05

Vārdi

Saules gaisma
apļveida krustojums
autobuss
automašīna
automašīna
autostāvvieta
autostāvvieta
baznīca
debesis
gājēju pāreja
jumts
krustojums
pilsētas māja
slimnīca