Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101598 Skaņa 389614 Video Ātrā statistika
Raksti | Par mums | Biedri | Prese | Statistika | Leonardo
Leonardo
 
 
Viskļūdainākais uzskats ir:"Tu zini zīmju valodu? Tad Tu vari sarunāties ar nedzirdīgiem cilvēkiem gan Austrālijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs?" Nepareizi! Zīmju valoda visur nav vienāda. Tā ir tikpat atšķirīga, kā runātās valodas. Pretējā gadījumā spreadthesign.com mājaslapa nebūtu tik nepieciešama.
2009. gada martā, kad tika atklāts Spreadthesign.com, Zviedrijas karaliene teica: ”Iedomājieties, ja visi pasaules nedzirdīgie bērni varētu runāt vienotā zīmju valodā. Kā sava veida Esperanto. Bet, protams, pastāvot dažādām kultūrām, tas paliek tikai sapnis.” Sākotnēji, kad rakstīju pieteikumu šim projektam, man bija ideja par Eiropas zīmju valodu. Bet, tā kā zīmju valoda attīstās nedzirdīgo vidū, Spreadthesign.com mājas lapā mēs nevaram izdomāt un ievietot jaunas zīmes. Bet mēs varam tās apkopot un attēlot tās saprotamā veidā mūsu mājas lapā. tas jau ir pietiekami liels darbs. Bet mēs esam izgudrojuši jaunu zīmi mūsu mājas lapai. Tā ir zīme priekš „Spread the Sign”.

Spread the Sign ir starptautisks ES projekts Leonardo da Vinci un Mūžizglītības programmu ietvaros. Programmas Leonardo ietvaros 2006-2008 gadā tika realizēts Leonardo da Vinci pilotprojekts Inovāciju pārnese (IP), ar tādu pašu nosaukumu Spread the Sign, kura laikā tika attīstīts un pilnveidots inovatīvais tulkošanas rīks. Ar ES un Leonardo piešķirtajiem resursiem mums ir dota iespēja parādīt mūsu spējas uzlabot profesionālo izglītību nedzirdīgajiem skolēniem Spread the sign dalībvalstīs.
Mūsu projekts, tāpat kā citi projekti, ir pastāvīgā nacionālās aģentūras uzraudzībā. Pozitīvi vērtējams tas, ka aģentūra sniedz vērtīgu atgriezenisko saiti uz mūsu iesniegtajiem ziņojumiem. Iepriekšējā projekta gala atskaitē mums bija sniegts interesants no Orebrū Universitātes un Nedzirdīgo Izglītības studiju departamenta. Novērtējums ieguva maksimālo punktu skaitu, ko vien iespējams gūt no neatkarīgiem vērtētājiem. Novērtēšana pati par sevi ir interesanta, jo tā parāda, kā mēs varam pārbaudīt savu produktu uz skolēniem, kuri dodas mācību praksē uz citām Eiropas valstīm.

Mēs arī piedāvājam saites uz mūsu nacionālās aģentūras un komisijas mājaslapām, kur iespējams atrast vairāk interesantas informācijas.


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

http://www.programkontoret.se
Kontakti
Koordinators

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Vai ir zīmju vai tulkojumu kļūdas? Lūdzu sazinieties ar katras valsts partneriem (norādīts zemāk).

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom