Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101598 Dźwięk 389562 Wideo Statystyki
Artykuły | O nas | Członkowie | Prasa | Statystyki | Leonardo
Leonardo
 
 
Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi:"Och, znasz język migowy! Czy to znaczy, ze możesz porozumiewać się z Głuchymi zarówno w Australii, jak i w Stanach Zjednoczonych?” Nie prawda! Język migowy nie jest taki sam wszędzie. Istnieją różne języki migowe tak samo jak języki werbalne. Gdyby tak nie było nie istniałaby potrzeba stworzenia takiego portalu jak spreadthesign.com
Królowa Szwecji podczas wprowadzenia portalu spreadthesign na rynek w marcu 2009 roku powiedziała : "Proszę spróbujcie wyobrazić sobie, że wszystkie głuche dzieci mogłyby posiadać, jeden wspólny język, pewien rodzaj Esperanto, ale oczywiście ze względu na różnice kulturowe, pozostaje to jedynie w sferze marzeń". Początkowo, kiedy tworzyłem plan tego projektu myślałem o Europejskim języku migowym, ale, od kiedy język migowy rozszerzył swoje zastosowanie poza grupę głuchych użytkowników bezcelowym stało się tworzenie nowych znaków na portalu spreadthesign.com. Mogliśmy jedynie zebrać je i zaprezentować w przystępny sposób na naszej stronie internetowej - to była wystarczająco mozolna praca. Bynajmniej wymyśliliśmy jeden nowy znak, tym znakiem jest "spread the sign". Spread the sign jest miedzynarodowym projektem UE w ramach programu Leonarda da Vinci ,,Uczenie przez całe życie”. Projekt ten znaleźć można pod nazwą Transfer Innowacji (TOI). W jego ramach wprowadziliśmy w życie pomysłowe narzędzie translacji w ramach pilotażowego projektu w latach 2006-2008 pod tą samą nazwą, Spread the sign. UE i program Leonardo da Vinci dzięki swoim zasobom dała nam szansę do pokazania naszych możliwości w doskonaleniu edukacji zawodowej głuchych, współtwórców Spread the sign.
Nasz projekt znajduje się pod stałym nadzorem Agencji Narodowej. Pozytywną stroną tej sytuacji jest fakt, że udziela nam ona cennych rad opiniując sprawozdania, które jej wysyłamy. W końcowym raporcie wcześniejszego projektu otrzymaliśmy ciekawą ocenę Departamentu ds. Edukacji Głuchych Studentów Uniwersytetu w Orebro. Ewaluacja osiągnęła najwyższy poziom, jaki mogliśmy otrzymać od zewnętrznych czytelników ds. korekty współpracujących z krajową agencją. Ocena sama w sobie jest ciekawą lekturą i pokazuje w jaki sposób testujemy nasz produkt na podopiecznych kiedy biorą oni udział w wymianie na rynku pacy w Europie. Podajemy również linki do Komisji i naszych Agencji Narodowych, tam znajdziecie więcej cennych informacji.
Kontakt
Koordynator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Jakieś błędy w znakach lub tłumaczeniach? Proszę skontaktuj się z danym państwem członkowskim podanym poniżej.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom