Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101598 Dźwięk 389614 Wideo Statystyki
Artykuły | O nas | Członkowie | Prasa | Statystyki | Leonardo
Prasa i media
ściagnij informacje z serwera Spreadthesign 
Ekaterina & Sylwia, królowa Szwecji Dennis & Thomas Edona Fredrik & Sylwia, królowa Szwecji
wideo
Kontakt
Koordynator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Jakieś błędy w znakach lub tłumaczeniach? Proszę skontaktuj się z danym państwem członkowskim podanym poniżej.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom