Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101598 Dźwięk 389562 Wideo Statystyki
Artykuły | O nas | Członkowie | Prasa | Statystyki | Leonardo
Bieżące statystyki
Bieżące statystyki z poszczególnych państw 
 
America America
96% - 14448/15000

Austria Austria
100% - 15000/15000

Belarus Russian Belarus Russian
100% - 15000/15000

Brazil Brazil

Bulgaria Bulgaria

Chile Chile

China China
98% - 14634/15000

Croatia Croatia
85% - 12735/15000

Cuba Cuba

Czech Republic Czech Republic
92% - 13827/15000

Denmark Denmark

Estonia Estonia
98% - 14642/15000

Finland Finland

France France
85% - 12791/15000

Germany Germany
100% - 15000/15000

Greece Greece
22% - 3338/15000

Iceland Iceland
97% - 14579/15000

India India
33% - 4958/15000

International Sign International Sign

Italy Italy
96% - 14327/15000

Japan Japan
65% - 9740/15000

Latvia Latvia
100% - 15000/15000

Lithuania Lithuania
99% - 14898/15000

Mexico Mexico

New Zealand New Zealand

Pakistan Pakistan
77% - 11484/15000

Poland Poland
91% - 13668/15000

Portugal Portugal
93% - 13920/15000

Romania Romania
57% - 8588/15000

Russia Russia
100% - 15000/15000

Spain Spain
98% - 14657/15000

Sweden Sweden
100% - 15000/15000

Turkey Turkey
100% - 15000/15000

Ukraine Ukraine
99% - 14777/15000

United Kingdom United Kingdom
98% - 14662/15000

Kontakt
Koordynator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Jakieś błędy w znakach lub tłumaczeniach? Proszę skontaktuj się z danym państwem członkowskim podanym poniżej.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom