Spreadthesign - medzinárodný slovník, ktorého cieľom je sprístupniť všetky znakové jazyky sveta.

Tento pedagogický nástroj samoštúdium je určený pre všetkých vo svete.
Na začiatku bol tento projekt vytvorený s cieľom zlepšiť jazykové zručnosti našich študentov odbornej prípravy pri odchode do zahraničia za prax.

Medzi rokmi 2006 a 2010 sme nahrali do slovníka slová a videá z niekoľkých odborných oblastí.

V roku 2012 sme zlepšili funkčnosť a pridali ďalšie jazyky, ako aj ďalšie slová v každom jazyku. Spreadthesign potom zaviedol aj ďalšie vety a nielen jednotlivé slová / znaky.

Medzi rokmi 2012 a 2015 sme do našej databázy vložili ešte viac obsahu - 15 000 znakov / slov v každom jazyku. Pridali sme aj obrázky k niektorým slovám.

Medzi rokmi 2015 a 2018 sme vykonali veľkú aktualizáciu kvality, kde sme opravili skoršie chyby. Vytvorili sme tiež novú webovú stránku s novými funkciami, napríklad funkciou mapy. Počas týchto rokov sme pridali ešte viac jazykov.

Neustále vytvárame nové partnerstvá s krajinami a sponzormi tohto bezplatného webového nástroja. Každá reprezentovaná krajina má na tejto webovej stránke vlastný tím zodpovedný za ich jazyk. Ak nie sú sami odborníci, je ich povinnosťou spojiť odborníkov na posunkový jazyk s korektúrou. Národné tímy sa môžu ľahko kontaktovať na pripomienky alebo návrhy.

Spreadthesign pomáha tisíce ľudí každý deň, aby našli označenie, ktoré hľadajú. Sme tiež k dispozícii ako aplikácie pre smartphony a tablety s názvom "Spread signs".

A MULTILINGUAL DICTIONARY FOR SIGN LANGUAGES: "SPREADTHESIGN"
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria - 2015
Download

Chcete pripojiť vašu krajinu a organizáciu k tejto dokumentácii?
Kontaktujte koordinátora Thomas Lydell - thomas.lydell@signlanguage.eu +46721765145

Ďakujeme, že ste používali produkt spreadthesign.com, produkt neziskového združenia European Sign Language Center.

Sledujte nás na sociálnych médiách
Facebook | Instagram