360

Jehovah's Witness, Kingdom hall 1

Slová

Slnko
asfalt
auto
dopravná značka
krík
mestský dom
nákladné auto
obloha
okno
pneumatika
strom
stĺp verejného osvetlenia
stĺp verejného osvetlenia
tieň
tráva
tráva
vlajka
znak