Ord från upphovsmannen, Thomas Lydell

Ett vanligt uttryck är: "Åh, så du kan teckenspråk! Då kan du kommunicera flytande med alla döva, även de i Australien och USA!" Nej, detta är fel! Teckenspråk är inte samma, världen över. De är lika olika som alla talade språk. Om de vore samma, då skulle vår webbsida www.spreadthesign.com inte behövas.

Som Drottning Silvia sa på invigningen av vår webbplats, i slutet av mars, 2009:

“Imagine if all deaf children could be united under one language - worldwide, a kind of Esperanto. But of course, due to different cultures, it remains just a dream.”

När jag gjorde den första ansökan för ett projekt ville jag samla alla europas teckenspråk och göra dem tillgängliga på ett ställe. Teckenspråk har utvecklats och formats av döva användare - så vi skulle inte kunna komma på egna tecken på spreadthesign.com


Spread the sign var ett internationellt EU-projekt, mellan åren 2012-2015. Det lades under Leonardo da Vinci och the Lifelong Learning Program, Leonardo Network. I det här nätverksprojektet utvecklade vi vårt partnerskap. Vi spelade in 15 000 tecken för varje språk och vi gjorde, i varje land, reklam för vår webbsida. EU och Leonardo med alla dess resurser har gett oss möjligheten att visa vår förmåga att förbättra yrkesutbildningar för döva studenter för de som är med i Spread the sign. 

Vårt projekt är precis som andra projekt, under konstant bevakning av den statliga myndigheten. Det är bra, eftersom de ger oss värdefull feedback på de rapporter vi skickar in. I de slutliga rapporterna har avdelningen för teckenspråk på Örebro universitet gjort utvärderingar. De går att ladda ner längre ner på denna sida.

Här är länkarna till komissionen och vår statliga myndighet, där du kan hitta mer information.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programkontoret.se

Det här är en utvärderingsrapport beställd av the European Commission och gjord av konsultföretaget ICF GHK i London, 2011. Den tar upp projektet, fokus, tillvägagångssätt, innovativa aspekter, resultat, opverkan, framgångsfaktorer och hållbarhet.

Utvärderingar för nedladdning
2008 | 2010 | 2015

EU-rapport för nedladdning
2011