360

USÖ sjukhuset 06

Ord

barack
byggarbetsplats
byggkran
byggnadsställning
cykelställ
cyklist
entré
entré
fönster
himmel
lyktstolpe
parkeringsområde
skylt
solsken
tak
tak
träd
å