360

Slussen

Ord

balkong
barack
bro
byggarbetsplats
byggnadsställning
cykelväg
himmel
himmel
hus
lägenhetsbyggnad
park
parkeringsområde
solsken
tak
tak
tak
träd
vatten
å
övergångsställe